Vedligeholdelse

Løbende vedligeholdelse er vigtig for at sikrer din ejendom mod store uforudsete udgifter.

På bagrund af gennemgang af hele ejendommen udarbejdes en vedligeholdelse plan, som gør det nemmere for dig at prioritere og træffe de rigtige beslutninger vedr. hvilke opgaver der skal udføres og i hvilken rækkefølge.

Planen udarbejdes med fokus på at sikre ejendommens vedligeholdelsesbehov, samt en optimal udnyttelse af de penge du skal bruge på vedligeholdelse.

MiCasaLux store erfaring med bygningsarbejde, herunder renovering, nybygninger, forsikringsskader indenfor, maler-, murer- og tømrerarbejde, er et godt udgangspunkt for prissætning, prioritering og gennemførelse af alle typer vedligeholdelsesopgaver.