Forsikringsskader

Vi varetager kontakten mellem virksomheden og forsikringsselskabet, og sikrer den nødvendige kommunikation mellem jer, håndværkere og forsikringsselskab.

Vi har stor erfaring med:

  • Indbrudsskader
  • Vandskader
  • Storm og skybrudsskader
  • Brandskader
  • Råd- og svampeskader
  • Affugtning
  • Skadesudbedring i hovedentreprise 

Vores håndværkere er alle udstyret med nødvendige værktøj i deres servicevogn. Det gør os i mange tilfælde i stand til at udbrede eller afhjælpe skadens omfang med det samme.

Ydermere sammenholder vi en udbredring af en forsikringsskade med den eksisterende vedligeholdelsesplan, for på denne måde at koordinere arbejdsopgaverne på den mest optimale måde.