Vedligeholdelse

Løbende vedligeholdelse samt en overordnet vedligeholdelsesplan sikrer virksomheden mod store uforudsete udgifter, og udhulning af ejendommens værdi.

På baggrund af gennemgang af hele ejendommen udarbejdes en vedligeholdelse plan, som gør det nemmere for virksomheden at prioritere, og træffe de rigtige beslutninger vedr. hvilke opgaver der skal udføres, og hvilken rækkefølge.

Hermed sikres bygningens vedligeholdelsesbehov, samt virksomhedens økonomiske ressourcer.

MiCasaLux store erfaring med bygningsarbejde, herunder renovering, nybygninger, forsikringsskader indenfor snedker-, maler- og tømrerarbejde, er et godt udgangspunkt for prissætning, prioritering og gennemførelse af alle typer vedligeholdelsesopgaver.

Ydermere sikrer en vedligeholdelsesaftale med MiCasaLux, at den pågældende virksomhed bliver prioriteret højt, såfremt der skulle opstå en akut opgave.