Hovedentreprise

Ved hovedentreprise indgår I kun aftale med én entreprenør. Styringen af fagentrepriserne overgår således fra jer til os.

Som hovedentreprenør står vi for al koordinering og ledelse, herunder afholdelse af diverse byggemøder og sikkerhedsmøder.

Vi varetager alle arbejdsopgaver og koordinering af forskellige kontrakter med underentreprenører, styrer tidsplaner, koordineringer og byggeledelse.

Al kontakt til håndværkerne går gennem os, dette gælder også ændringer af tidsplaner og økonomi.

Der er således kun en entreprenør at forholde sig til.

MiCasaLux er i stand til at udføre næsten alle håndværksmæssige opgaver, da vi indenfor organisationen har snedker, maler, tømmer og støbearbejder.

Derudover samarbejder vi med en mængde andre håndværkere og specialister.